• AddressVarbergsvägen 79, 515 34 Viskafors
  • AddressVarbergsvägen 79, 515 34 Viskafors

Om vBytes

Föreningen vBytes etablerades Oktober 2020. 

vBytes står för Viskaforsbygdens Teknik- Elektronik och Spelförening. Vi är anslutna till SVEROK

Vi vill vara en mötesplats för spel och teknikintresserade i Viskaforsbygden. Medlemskapet är gratis och föreningen och dess verksamheter drivs ideellt. Flera av verksamheterna riktar sig mot barn- och ungdomar, men det finns inga åldersgränser för medlemskapet i föreningen. vBytes är till för alla som delar ett liknande intresse. Har du några idéer eller verksamheter du vill bedriva? Vill du anordna en programmeringskurs eller hålla i en syjunta? Hör av dig till styrelsen@vbytes.se

Vi har idag två återkommande verksamheter:

  1. LAN-Partys 
  2. Makerkvällar
  3. Aktiviteter på mötesplatsen

Läs mer om dessa verksamheter under respektive sida. Vi har som målsättning att komma igång med eSport och bild/ljud-verksamhet under 2021.

Aktiviteter och evenemang kommuniceras löpande via hemsidan, facebook och discord.

vBytes styrelse för verksametsåret 2021 består av:

Krister Karhu, ordförande
Helene Ernits, kassör
Heiti Ernits, sekreterare
Kamran Mirza, ledamot
Mia Löwerud, ledamot
Nicolas Tremezano Larsson, ledamot

Föreningens stadgar kan du läsa här. 

Mötesprotokoll

vBytes styrelsemöte – Anteckningar och protokoll (2021-03-21)

vBytes årsmöte 2021 – Protokoll och stadgar

 


Om vBytes

Mötesplats

Makerspace

LAN